Incassokosten

Veel bedrijven en organisaties brengen onterecht administratie , incasso en onevenredige deurwaarderskosten in rekening.

Wist u dat dit in veel gevallen alle wettelijke grond mist en u deze kosten NIET hoeft te betalen !Rechter verbiedt recent administratiekosten boete !

Zeker als deze kosten niet in verhouding staan tot de oorspronkelijke openstaande schuld , hoeft u deze kosten niet te betalen !

Maandelijkse ruimte!

Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incassokosten zijn gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. De regeling is t.a.v. vorderingen op consumenten (b-to-c) dwingend. Er mag niet ten nadele van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel ten voordele. Een afwijkend beding in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar en kan ook door de rechter ambtshalve opzij worden gezet (art. 3:40 lid 2 BW).

Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (niet over de rente), die afloopt naarmate de vordering stijgt met een minimum bedrag van Ä 40. Wilt u meer weten over incassokosten? Klik hier voor meer informatie!